Gezi Hukuki İzleme Grubu
Link- Değerlendirme


İnsan Hakları Derneği Raporu


KONDA Gezi Raporu


YNKLabs Gezi Parkı Olayları Sosyal medya analizi:


TBB Göstericilerin Durumları
Link

Türk Tabipleri Birliği Gösteri Kontrol Ajanlarıyla Temas Edenlerin Sağlık Sorunları ile İlgili Ön Değerlendirme Raporu


Stratejik Düşünce Enstitüsü Taksim Gezi Parkı Eylemleri Raporu


TİHK - Gezi Parkı Olayları Raporu


Siyaset ve Toplum Bilim Perspektifinden Gezi Parkı Olayları - Çalışma Grubu Raporu